Kvalitet – en hjärtefråga

Kvalitet – en hjärtefråga

Så jobbar vi med kvalitet

Att välja äldreboende är att ge sitt förtroende. För att driva äldreboenden som du vill välja tar vi reda på vad du tycker, hur vi kan förbättra oss och följer upp det systematiskt.
Vi sätter upp mål för året i vår affärsplan, som vi följer upp löpande. Vi mäter, utvärderar och förbättrar med hjälp av bland annat verksamhetsuppföljning, nyckeltal, kvalitetsmål, kund- och medarbetarenkäter, skyddsronder, avvikelser samt genom att följa upp synpunkter, klagomål och förbättringsförslag.
Patientsäkerhetsberättelse upprättas varje år och finns tillgänglig på enheten.

Vi arbetar aktivt för att du som boende och anhörig ska få bästa möjliga vård och omsorg. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.

Självklart har vi aktuella tillstånd från IVO för både våra äldreboenden och för våra verksamhetschefer.

Nöjd kund

Ett äldreboende i Kavat Vårds regi ska motsvara förväntningar hos dig som bor hos oss. Vi är därför otroligt nyfikna på utfallet i Socialstyrelsens Nationella Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, som genomförs varje år. Vårt mål är att minst 90 % av dem som svarat ska vara sammantaget nöjda. Vi frågar dessutom regelbundet dig som bor hos oss vad du tycker om t.ex. måltiderna och aktiviteterna.

Kontakta oss gärna om du önskar information om nöjdheten på det äldreboende du är intresserad av! Kontaktuppgifter hittar du här.

Kvalitetskontroll

Både Kavat Vård själva och olika externa aktörer kontrollerar våra verksamheter.
För att säkra att vi följer alla de lagar, regler och riktlinjer som styr äldreomsorgen genomför vi en rad så kallade egenkontroller. Vi kontrollerar t ex hur vi dokumenterar, att ingen obehörig tar del av journaler, att vi hanterar livsmedel korrekt och att vi lever upp till alla krav på en hög vårdhygien.

Varje år genomförs tillsynsbesök och inspektioner. Exempelvis granskar Apoteket vår läkemedelshantering, Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar hur vi hanterar livsmedel och vår brandsäkerhet granskas. Arbetsmiljöverket och IVO kan också genomföra tillsyn.

Våra uppdragsgivare följer upp sina avtal med oss genom regelbundna platsbesök. Resultaten och återkopplingen från dessa olika kontroller utgör underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete.

Synpunkter som boende och anhörig

För oss på Kavat vård är det viktigt att du som boende eller närstående lämnar synpunkter, klagomål eller ställer frågor. Vi vill alltid bli bättre!

Våra äldreboenden

Vi har ett äldreboende som passar alla:

Intresseanmälan

Är du eller någon du känner intresserad av att flytta till någon av våra äldreboenden?

Ring oss på 08-580 047 00 eller fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor. 

Söker du jobb? Klicka här.

Kontaktuppgifter:
Jag söker äldreboende för:
Jag är intresserad av boendet:
Hur hörde du talas om Kavat Vård?

Boka visning

Är du eller någon du känner intresserad av att flytta till någon av våra äldreboenden?

Varmt välkommen på fysisk eller digital visning av det äldreboende du är intresserad av. Du bestämmer själv när, var och hur?
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på: 08-580 047 00.

Visning av boende:

Kavatvard.se använder nödvändiga kakor (cookies) för att öka din användarvänlighet. Genom fortsatt besök på vår hemsida visar du ditt godkännande. Läs mer om kakor.