När du fått plats på äldreboende

När du fått plats på äldreboende

Välkommen till oss på Kavat Vård

Vad händer när du fått plats på ett äldreboende? Här beskrivs vad du inledningsvis kan förvänta dig hos oss.

Välkomstsamtal

När du flyttar in i Kavat Vård så vill vi att du ska känna dig välkommen och trygg. När du kommer till oss så visar vi dig din nya lägenhet och hur det ser ut på våningen dit du nu flyttat in. Personalen som är i tjänst kommer att presentera sig och hälsa dig välkommen.

Våra sjuksköterskor får oftast en överrapportering kring ditt hälsotillstånd av tidigare vårdgivare (ex om du kommer från sjukhus) eller får information av hemsjukvård om du kommer hemifrån.

Tillsammans får våra sjuksköterskor och undersköterskor information utifrån det som står i biståndsbeställningen eller beslutet från biståndshandläggaren.

Sjuksköterskan och undersköterskan inbjuder dig och dina närstående, om du så önskar, till ett välkomstsamtal där vi går igenom information tillsammans så att vi vet vad som är viktigt just nu. De gör i samtalet en första bedömning kring vad som är viktigt av vård och omsorgsbehoven tillsammans med dig. I samtalet kommer de överens med dig och dina närstående om vem som ska vara förste kontakt av dina närstående och hur ni önskar att kommunikationen ska ske löpande.

Utifrån erat möte så börjar sjuksköterskan och undersköterskan med att upprätta journalanteckningar. Ni stämmer också av tid för en kommande vårdplanering.

Du och dina närstående kanske också har en hel massa frågor som ni har möjlighet att ställa.

För att vi ska kunna veta och förstå vem du är och hur ditt liv sett och ser ut så erbjuder vi dig att skriva ner detta i en levnadsberättelse som vi sedan kan använda när vi planerar hur du vill att din dag ska se ut. Det kan handla om det du arbetat med, hur din familj ser ut, vilka dina intressen är mm.

Det finns också en del praktiska delar kring t ex  hyresavtal, om du har läkemedel som beställs via apodos och listning till läkare. Men allt det där går ni igenom tillsammans när ni ses.

Kontaktman

När du flyttar in hos oss så kommer du att få en särskild utsedd undersköterska som får ett uppdrag som kontaktman till dig. Kontaktmannen är den som arbetar närmast dig och det är ni två tillsammans går igenom vad som är viktigt för dig i den dagliga omsorgen så att du kan känna dig trygg.

Det kan handla om allt från när du vill komma upp eller lägga dig, till vilka intressen du har och vad du tycker om att göra till att boka tid hos frisören eller till fotvård. 

För att skapa trygghet så dokumenteras det ni kommer fram till i den sociala dokumentationen i syfte att alla som arbetar där du bor ska veta hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig. 

Genomförandeplan

Din kontaktman kommer när du flyttar in att tillsammans med dig upprätta en dokumentation med en sk genomförandeplan för att alla som arbetar där du bor ska veta vad som är viktigt för dig och hur du vill ha det.

Där skriver ni ner det som du kan utföra helt själv och det som du behöver stöd i att utföra, när du vill kliva upp på morgonen eller när du vill gå och lägga dig, vad du tycker om att göra mm.

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska

Du får också när du flyttar in en speciellt utsedd sjuksköterska som utifrån era samtal och den information som hen inhämtar gör en bedömning av vilka omvårdnadsåtgärder som är viktiga. Sjuksköterskan stämmer av vad du har för önskemål och förväntningar och vad som är viktigt för dig.

Sjuksköterskan ser också över och identifierar eventuella risker tillsammans med dig kring hur du t ex får i dig näring, eller om det finns t ex risk för fall. Utifrån dessa gör sjuksköterskan en bedömning vilka förebyggande omvårdnadsåtgärder som behöver göras

Vårdplanering

Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska och kontaktman inbjuder dig och om du så önskar dina närstående till en vårdplanering där vården och omsorgen för dig planeras och följs upp. De informerar dig i god tid så att du och din närstående kan förbereda eventuella frågor eller annat.

En vårdplan som beskriver hälso- och sjukvård och omvårdnad för en boende ska upprättas om den boende har behov av specifik omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser. Vårdplanen ska innehålla mål, planerade insatser utifrån den boendes behov. Av vårdplanen ska det även tydlig framgå omvårdnadsordinationer, ADL-bedömning, förflyttningsbedömning, och utprovade och förskrivna hjälpmedel.

Välkomstmaterial

När du som boende flyttar in kommer du att tilldelas en välkomstmapp med all den information du behöver. Mappen innehåller bl.a. broschyrer om verksamheten, HSL-teamet och ansvarig läkare. Kvalitetsgarantier, telefonlista, hyreskontrakt m.m.

Så ansöker du om plats på äldreboende

1. Ansök

Ansök hos din kommun om bistånd för särskilt boende. En biståndshandläggare  kontaktar dig för ett möte.

2. Titta runt

Kontakta oss för besök på det boende du tror skulle passa bäst.

3. Biståndsbeslut

Biståndshandläggaren utreder och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Invänta ditt skriftliga beslut.

4. Flytta in

Om du beviljats bistånd, valt ett boende hos oss så kontaktar vi dig och hjälper dig med inflyttning! 

Våra äldreboenden

Vi har ett äldreboende som passar alla:

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Vi tar hand om det som ligger dig närmast om hjärtat…

Dela

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela via epost

Intresseanmälan

Är du eller någon du känner intresserad av att flytta till något av våra äldreboenden?

Ring oss på 08-580 047 00 eller fyll i en intresseanmälan, så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor. 

Söker du jobb? Klicka här.

Kontaktuppgifter:
Jag söker äldreboende för:
Jag är intresserad av boendet:
Hur hörde du talas om Kavat Vård?

Boka visning

Är du eller någon du känner intresserad av att flytta till något av våra äldreboenden?

Varmt välkommen på fysisk eller digital visning av det äldreboende du är intresserad av. Du bestämmer själv när, var och hur?
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på: 08-580 047 00.

Visning av boende:

Kavatvard.se använder nödvändiga kakor (cookies) för att öka din användarvänlighet. Genom fortsatt besök på vår hemsida visar du ditt godkännande. Läs mer om kakor.